O NÁS

Safety solution je dobrým partnerom pre komplexné riešenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj problematiky vyhradených technických zariadení. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam sme získali dôveru mnohých klientov v rôznych odvetviach. Našimi klientmi sú spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva, poľnohospodárstva, stavebníctva a mnohé iné. Našou najväčšou prednosťou je komplexné riešenie Vašich potrieb a tým zníženie Vašich nákladov.

Služby

Kurzy a školenia

Kurzy a školenia

Ponúkame širokú paletu školení BOZP, školenia požiarnej ochrany a v neposlednom rade obsluhy vyhradených technických zariadení.

Komplexné riešenie BOZP a Požiarnej ochrany

Komplexné riešenie BOZP a Požiarnej ochrany

Venujeme sa komplexnému riešeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Riešenie a kontrola požiarnej bezpečnosti. Bezpečnosť vyhradených technických zariadení. Samozrejmosťou pre nás sú pravidelné kontroly.

Revízie Vyhradených technických zariadení

Revízie Vyhradených technických zariadení

Zabezpečujeme odbornú prehliadku a odbornú skúšku Vyhradených technických zariadení Tlakových, Plynových, Zdvíhacích a Elektrických.

Predaj a kontrola hasiacich prístrojov

Predaj a kontrola hasiacich prístrojov

Naša ponuka kompletných služieb pre zákazníkov sa najnovšie rozrástla o predaj a údržbu hasiacich prístrojov a hydrantov. Najpoužívanejší práškový hasiaci prístroj 6 kg vieme zabezpečiť už od 29,99 eur s DPH.

Často kladené otázky

Ako to celé funguje? Ako budem vedieť koľko ma to všetko bude stáť?

Je to jednoduché, vyplňte kontaktný formulár uvedený na stránke a my Vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.

Načo je mi celá agenda BOZP a OPP? Nestačia mi iba školenia?

Zvyšovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zvyšovanie požiarnej bezpečnosti v organizácií má nezanedbateľný prínos. Napríklad vypracovaním analýzy rizika viete predvídať vznik pracovných úrazov tzn. keď pracovníci pracujú bezpečne, šetria peniaze organizácii. Samozrejme toto je iba jeden z príkladov, ale výhod pri využívaní funkčného systému BOZP a OPP je nespočetne viac.

Sme malá organizácia a vykonávame iba administratívu. Potrebujeme Vaše služby a ak áno v akom rozsahu?

Je jedno či ste spoločnosť, ktorá vykonáva iba administratívnu činnosť. Pokiaľ ste zamestnávateľom, vzťahujú sa na Vás všetky legislatívne podmienky zamestnávateľa, a teda aj zákon 124/2006 Z. z. (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). To znamená, že musíte vypracovať napr. pracovné postupy, posúdenia rizík a vykonávať pravidelné školenie zamestnancov o BOZP a OPP atď.

Ak som živnostník potrebujem mať pravidelne revidované náradie?

Ide hlavne o spôsob použitia. Myslíme si, že je vo Vašom vlastnom záujme, aby ste mali istotu, že náradie, s ktorým pracujete je bezpečné. Ale akonáhle prichádza alebo môže prísť do styku s týmto náradím aj iná osoba, ako Vy sám, je potrebné mať toto náradie revidované.